2015. július 31., péntek

Küszöbön álló konferenciák: ICE 11 és ICYE 5Már korábban megígértük, hogy beharangozót közlünk két jelentős, küszöbön álló egyiptológiai konferenciáról, és most végre erre is sor kerül. A közeljövőben folytatjuk az „Egyiptom… Egyiptomon kívül” sorozatot, és nemsokára az ELTE BTK Egyiptológiai Tanszék történetének következő része is elkészül.

Két kiemelkedő nemzetközi egyiptológiai konferencia kerül a nyár végén megrendezésre: augusztusban az Egyiptológusok Nemzetközi Kongresszusa (ICE); szeptemberben a Fiatal Egyiptológusok Nemzetközi Konferenciája (ICYE); ez előbbi Firenzében, az utóbbi Bécsben. Örömteli hír, hogy a magyar egyiptológia mindkettőn képviselve lesz. Lássuk a részleteket!

1. ICE 11Az Egyiptológusok Nemzetközi Konferenciája (International Congress of Egyptologists, ICE) a 11. alkalommal lesz megrendezve Firenzében, augusztus 23. és 30. között.  A kongresszust azért hozták létre 1976-ban, hogy találkozási lehetőség legyen a világ összes egyiptológusa számára. Az idei esemény monumentalitását mi sem jellemzi jobban, hogy a nyolc nap alatt nem kevesebb, mint 370 előadás és 25 további prezentáció lesz – természetesen több, párhuzamosan ülésező szekcióban.

A kongresszus főszervezője az Egyiptológusok Nemzetközi Szövetsége (International Association of Egyptologists), házigazdája a firenzei Egyiptomi Múzeum (Museo Egizio Firenze).


Az eredetileg 2014-re, Alexandriába tervezett 11. kongresszus az Arab Tavasz eseményeit követő átmeneti bizonytalanság miatt maradt el. Az utolsó megtartott ICE még 2008-ban volt, Rhodosz szigetén.
Firenzében mindkét itthoni egyiptológiai intézmény, és két további tudományos központ kutatói fogják Magyarországot képviselni:

ELTE BTK Egyiptológiai Tanszék: Bartos Fruzsina, Jasper Kata, Priskin Gyula.
Mindhárman az Egyiptológia Doktori Program hallgatói, és több éve a Tanszék thébai ásatásainak résztvevői (Fruzsina és Kata a Dr. Bács Tamás által vezetett ásatáson, Gyula a Dr. Schreiber Gábor által vezetett ásatáson). Az előadásaikat saját, történeti illetve vallástörténeti kutatásaikból fogják tartani (a királyi pohárnokok szerepe – „Ha”, a Nyugati-sivatag istene – a koporsószövegek holdról szóló részei).

Fruzsina, Kata és Gyula elvállalták, hogy az Egyiptológia blog számára beszámoljanak a kongresszus eseményeiről, amit a blog szerkesztői előre is köszönnek!

Szépművészeti Múzeum, Egyiptomi Osztály: Dr. Liptay Éva, Dr. Kóthay Katalin.
A két előadás a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményében található két nagyobb koporsó-csoporthoz kapcsolódik: a harmadik átmeneti kori – főleg XXI-XXII. dinasztiabeli, elsősorban Thébából származó – koporsókon lévő ábrázolások, illetve a Ptolemaiosz-kori Gamhúdból származó múmiamaszkok.

MTA Nyelvtudományi Intézet: Dr. Egedi Barbara.
Az előadás a klasszikus egyiptomi nyelvben lévő birtokos szerkezetek újonnan elvégzett nyelvészeti elemzésének eredményeit közli.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: Dr. Vasáros Zsolt.
Két előadással is jelentkezett: mindkettő az ELTE BTK Egyiptológiai Tanszék egy-egy ásatása kapcsán az építészeti illetve a tájrégészeti kérdéseket tárgyalja (Dr. Schreiber Gábor jelenleg is tartó thébai, illetve Luft Ulrich professzor az egyiptomi Keleti-sivatagban néhány éve lezárt ásatása).
Külön öröm számunkra, hogy Luft Ulrich professzor, a Tanszék nyugdíjba vonult tanára, az utóbbi előadás társszerzőjeként szerepel.

***

A névsort végigolvasva több ismerős névre bukkantunk, akik ugyan most külföldi intézményt képviselnek, de egyiptológusi végzettségük megszerzése a Tanszéken történt:

Dr. Almásy Adrienn és Dr. Dembitz Gabriella, Montpellier-i harmadik egyetem (Université Montpellier III Paul Valéry); mindketten nemrég Budapesten védték meg a doktori fokozatukat, és előtte a Tanszéken diplomáztak. Adrienn egy francia kutatócsoport tagjakét, digitális adatbázisok szerkesztésének kérdéseiben társszerző; Gabriella, aki évek óta egy francia-egyiptomi ásatáson vesz részt, az ehhez kapcsolódó kutatásairól fog előadni.

Schmied Júlia és Vértes Krisztián, Chicagói Egyetem (University of Chicago); mindketten a Tanszéken szerezték meg mesterszakos egyiptológusi diplomájukat, sokéves tapasztalattal több amerikai ásatás résztvevői, és az ezekkel kapcsolatos kutatásaikról fognak előadni, a Medinet-Habu-i kőtöredékek kutatásairól, illetve a régészeti epigráfia módszertanáról.

Takács Dániel, Varsói Egyetem (Uniwersytet Warszawski); a Tanszéken szerezte meg alapszakos egyiptológusi diplomáját, most Varsóban folytatja tanulmányait; egy lengyel kutatócsoport tagjaként a gebeleini ásatások beszámolójának társszerzője.2. ICYE 5
 A Fiatal Egyiptológusok Nemzetközi Konferenciája (International Conference for Young Egyptologists) 2003 óta létező konferenciasorozat, amelyet kifejezetten a fiatal kutatók bemutatkozási lehetőségeként hoztak létre. Ötödik alkalommal lesz szeptember 15. és 19. között Bécsben, a Bécsi Egyetem (Universität Wien), az Osztrák Tudományos Akadémia (Österreichische Akademie der Wissenschaften) és a Kunsthistorisches Museum közös rendezésében.

Az ötnapos konferencián 35 előadás lesz, továbbá felszólal két neves egyiptológus: nyitóelőadást Manfred Bietak professzor (Bécs), egy vitaindító előadást Ian Shaw professzor (Liverpool) fog tartani.Az előző (negyedik) ICYE 2012-ben Szófiában volt, a harmadik pedig 2009-ben Budapesten.

Az idei konferencián az ELTE BTK Egyiptológiai Tanszéket Hevesi Krisztina mesterszakos hallgató fogja képviselni, aki a kopt mágiával, és annak óegyiptomi előzményeivel foglalkozik. Előadásában egy bécsi kopt mágikus papirusz tartalmának elemzéséről fog beszámolni.

Krisztinát is megkértük, hogy az Egyiptológia blog számára írjon beszámolót a konferenciáról, és köszönjük, hogy elvállalta!


(Mindkét beszámoló szeptemberre várható: az ICE 11 a hónap elején, az ICYE 5 a végén.)

Irsay-Nagy Balázs

2015. július 27., hétfő

Egyiptom...Egyiptomon kívül 1.Egyiptom az ókorban a sok szempontból jellemző ’splendid isolation’ ellenére igen aktív kapcsolatokat alakított ki – közelebbi és távolabbi - környezetével, és így természetesen számos nyomát és eredményét találhatjuk a kölcsönhatásnak, és egyiptomi elemeket, hatást fedezhetünk fel a Mediterráneumban és még azon is túl! Erről sok szempontból és sokat lehetne írni, a teljességre ebben a bejegyzésben természetesen nem törekszünk, csupán néhány érdekes jelenséget villantunk föl az ókori Hellasz világából. 

A „százvárosu Kréta” (Iliasz, II, 649) mindössze 300 km-re fekszik északra Afrika partjaitól a Földközi-tengerben, így a kapcsolatok ezen sziget és Egyiptom között lényegében elkerülhetetlenek voltak. Egyre inkább úgy tűnik, hogy már a Kr.e. második évezred elején voltak kapcsolatok, az alsó-egyiptomi Avaris területén folytatott ásatások során égei-típusú, esetleg konkrétan mínoszi falfestmény töredékeket találtak egy 18. dinasztiabeli építményhez kapcsolódóan – Egyiptom egyik legfényesebb időszaka (Újbirodalom) tehát egybeesett Kréta legfényesebb korszakával, a mínoszi kultúra virágzásával, amely olyan csodákat hozott létre, mint Knósszosz és palotája (ld. fotó), a phaisztoszi palota (ld. fotó), amelynek ’levéltárnak’ elnevezett részéből a híres phasztoszi korong (ld. fotó) előkerült, az Agia Triada-i (ld. fotó) és a maliai palota, amelyek sajnos mára csak igen kevéssé maradtak fenn, alaprajzuk vehető ki a fal maradványok alapján, látható egy-egy magasabban megmaradt fal ill. helyiség, falfestmény töredékek (Knósszosz esetében megemlítendő Evans hihetetlen kitartó és fantáziában nem szűkölködő rekonstrukciója), ill. olyan leletek, amelyek sok esetben egyedülállóak az ókori világból. A Héraklioni Régészeti Múzeum fantasztikus kincsestára ezen leleteknek. 
                                                        Knósszoszi palota részlete, Kréta
                                                                                        Fotó ©Andó Géza

              Phaisztoszi palota, Kréta
                                                                               Fotó ©Andó Géza

                                      Phaisztoszi korong, Héraklion Régészeti Múzeum, Kréta
                                                                               Fotó ©Andó Géza

                                                           Agia Triada, Kréta
                                                                                  Fotó ©Andó Géza


Gortüsz nem volt a mínoszi kultúra fellegvára, bár úgy tűnik, ekkor már ’fejlődésnek indult’ a város. Homérosz azonban a hőskorba repítő Iliászban jól megépített krétai városként említi az ún. Hajókatalógusban (II, 645-6):

„Dárdás Ídomeneusz vezetője a krétaiaknak,
kik Knósszoszt lakták, s jólépült-kőfalu Gortüszt”

A Kr.e. 1. évezred folyamán viszont egyre erősödő és mind jelentősebb várossá vált, maga mögé utasítva (sőt, Sztrabón szerint elpusztítva) Phaisztoszt is (Geographika X, IV, 14). A Kr.e. 6-5. századból származik a kőbe vésett, Gortüszben 1884-ben talált törvénykönyv (ld. fotó), Európa első leírt és fennmaradt törvénykönyve.
                                                Gortüszi törvénykönyv, Gortüsz, Kréta
                                                                                    Fotó ©Andó Géza


Virágzásának csúcsát a város a hellénisztikus korban érte el – Kréta hellénisztikus kori történelme egyébként bonyolult és nehezen követhető, annyi azonban bizonyos, hogy a Ptolemaioszokkal való kapcsolatok folyamatosak és aktívak, és alapvetően katonai és diplomáciai jellegűek voltak, a Ptolemaiosz uralkodók hadseregükben előszeretettel foglalkoztattak krétai zsoldosokat például.
Gortüsz hellénisztikus kori ’állapotáról’ olvashatunk az ókori (Kr.e. I.sz.) földrajztudós Sztrabón művében (Geographika X, IV, 11):

„A gortyniak városa is síkságon fekszik, hajdan valószínűleg fallal körülvett, később azonban a fal egészen az alapjáig elpusztult, s mindvégig falak nélkül maradt. Ptolemaios Philopatór ugyanis, aki elkezdte a falak felépítését, csak 80 stadionnyira jutott el.”

IV. Ptolemaiosszal tehát igen jó viszonyban voltak a gortüsziek, VI. Ptolemaioszt pedig közvetítőnek és békebírónak kérték fel a Knósszosszal kötött békeszerződés fenntartásában.  Gortüszben bizony egyiptomi isteneknek (Ízisz, Szarapisz, Anubisz - Hermész) szentelt templom is épült (Kr.u. 1-2. sz.), amely azonban mára ugyancsak kevéssé látható. Alább található a Héraklioni Régészeti Múzeumba került Ízisz-Szarapisz szobor: a szoborcsoport Hádészt és Perszephonét ábrázolja Szarapisz és Ízisz alakjában, akik a hellénisztikus kortól rendkívül népszerű istenek lettek Egyiptomon kívül is. Kerberosz, a háromfejű kutya megjelenése a csoportban egyértelműen beazonosítja az Ízisz-Szarapisz alakokat mint Perszephoné és Hádész, hiszen Kerberosz az Alvilág őrzője volt, Hádész és Perszephoné pedig annak istenei.

                             Hádész, Perszephoné, Kerberosz, Héraklion Régészeti Múzeum, Kréta
                                                                                Fotó ©Hasznos Andrea


A hellénisztikus kor után sem szűnik meg Kréta izgalmas és Egyiptom-közeli lenni! Erről hamarosan...

További olvasnivaló:

M.Bietak, ”Avaris and the Aegean in the Early 18th Dynasty: New Finds from Tell el-Dab’a” Seventh International Congress of Egyptologists, Cambridge: Oxbow, 1995
R.S. Bagnall: The Administration of the Ptolemaic Possessions Outside Egypt: with 3 Maps, 1976

Hasznos Andrea 

2015. július 21., kedd

Egyiptológus munkák (erga kai hémerai...)

Három magyar egyiptológus tollából jelent meg egy kötet Kairóban a Publications of the Office of the Hungarian Cultural Counsellor in Cairo sorozat nyitó köteteként. Mindegyik írás a thébai nyugati parton folyó magyar régészeti munkákról szól, angol nyelven:

Bács Tamás: Researches in the Funerary Complex of Hapuseneb, High Priest of Amun at Thebes (TT 67): An Interim Report
 

 
Sheik Abd el-Gurna, Nyugat-Théba

Hasznos Andrea

Az ELTE BTK Egyiptológiai Tanszék története 2A nyári pangás közepén folytatjuk az ELTE BTK Egyiptológiai Tanszék történetét bemutató sorozatot. Nem kell azonban megijedni, más témákat is fogunk rövidesen érinteni: augusztusban és szeptemberben két jelentős egyiptológiai konferencia is megrendezésre kerül (ICE 11 és ICYE 5), és mindkettőről szeretnénk egy hosszabb beharangozót készíteni – hamarosan!

2. Az egyiptológia budapesti oktatásának kezdete (1898–1910)

Történetünk 1898-ban azon a ponton maradt félbe, amikor Mahler Ede habilitált. A pesti egyetemen 1848 óta létezett a magántanári intézmény: a hagyományos humanista oktatási rendszer keretein kívül álló, „új” tudományok kurzusait olyan megbízott előadók tartják, akik ezért fizetést nem kapnak, nem is vizsgáztatnak, csupán aláírással igazolják a hallgatók megjelenését.  Így lesz ősztől Mahler „az ókori keleti népek történetének és chronologiájának, valamint az egyiptológia és assyriológia magántanára” a Budapesti Királyi Egyetemen (a mai ELTE-n).

1898 őszi félévében minden nap délután négy órától tartja az előadásait: hétfőn és csütörtökön „Általános chronologia”, kedden és pénteken „A hieroglyph szövegek kibetűzése”, szerdán és szombaton „Az assyriologiának elemei”. Most első alkalommal ismerkedhetnek a hallgatók Magyarországon az óegyiptomi és az akkád nyelvvel. A budapesti tudományegyetem ebben az időben még egyetlen épülettel rendelkezett, az Egyetem téren, és így az első egyiptológiai és asszíriológiai előadásoknak is ez volt a helyszíne (előbbi a XII. és XIV., utóbbi a X. teremben).

                             Az ELTE Egyetem téri, 1898-ban egyetlen épülete
                                         (ma: Állam- és Jogtudományi Kar)

A tavaszi félévben Mahler az eddigi három kurzus folytatásán kívül még „Az ókori keleti népek története” előadást is meghirdet. A nyelvi oktatás igényei miatt írja meg tankönyvét (Az egyiptomi nyelv alapelemei, 1899), amelyik máig az egyetlen magyar nyelven kiadott óegyiptomi nyelvtan.

                             Mahler Ede: Az egyiptomi nyelv alapelemei, 17. old.
                          Ma már újabb nyelvtanokból tanulunk, de ezt a ragozást
                                      most is kívülről tudja minden egyiptológus

Mahler az 1905-ben lesz az egyetemen „az ókori keleti népek történetének és chronologiájának, valamint az egyptologia és assyriológia magántanára, felruházva a nyilvános rendkívüli czímmel és jelleggel”, vagyis mai terminológiával címzetes professzor. Ettől az évtől kezdve új helyszínen tartja a kurzusait: miután a Képviselőház beköltözött a Parlamentbe, korábbi épületét (a mai Olasz Intézet) átvette a budapesti Királyi Egyetem. Előadásait továbbra is a kronológia, az ókori keleti történelem, az egyiptomi nyelv és az akkád nyelv témakörökből tartja; történeti kurzusai kapcsán írja meg a két ókori civilizációt bemutató monográfiáit (Babylonia és Assyria, 1906; Ókori Egyiptom, 1909).

                               A régi Országház, ma a budapesti Olasz Intézet.
                         1905 és 1911 között Mahler Ede előadásainak helyszíne

Mahler munkahelye a magántanári működésének éveiben a Nemzeti Múzeum. 1902-ben kezd neki a magyarországi közgyűjteményekben lévő egyiptomi tárgyak katalogizálásának – Budapesten az Iparművészeti, a Nemzeti és a Néprajzi Múzeumban –, és többször szorgalmazza azok egyetlen helyen való egyesítését. Muzeológusi tevékenysége mellet 1904 és 1910 között a Nemzeti Múzeum ásatását is vezeti Dunapentelén (ma: Dunaújváros), amelynek római maradványait tárja fel.

Ugyanezekben az években kerül sor arra a vállalkozásra, amelyet az első egyiptomi magyar ásatásként szokás emlegetni, valójában az egyetlen osztrák-magyar ásatás: Back Fülöp kairói kereskedő (1862–1958) magánvagyonából támogatja a közép-egyiptomi Saruna és Gamhúd feltárását (1907–1908). Az ásatást előbb a lengyel Tadeusz Smoleński (1884–1909), a kairói Francia Intézet (IFAO) munkatársa, majd annak halálos megbetegedése után az egyiptomi Ahmed Kamál (1851–1923), a kairói Egyiptomi Múzeum igazgatója vezeti. Back a kiadások minimalizálása érdekében fogad fel eleve Egyiptomban élő kutatót, de Mahler, aki ekkor saját dunapentelei ásatását vezeti, a leletek leltározásában kapcsolódik be a munkába: az ásatásról Magyarországnak ajándékozott tárgyak a Nemzeti Múzeumba kerülnek (a többi lelet Kairóban, Bécsben és Krakkóban található).

A Magyar Tudományos Akadémia 1909-ben Mahler Edét kimagasló tudományos munkássága elismeréseként levelező tagjává választja.

(Folytatjuk)

(Az egyetemi magántanári intézményhez: Bíró Judit: Magántanárok a pesti tudományegyetemen 1848–1952. Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből, 12. Budapest, 1990, ELTE. Back Fülöp életéhez lásd itt.)

Irsay-Nagy Balázs