2016. július 9., szombat

Konferencia-beszámoló (befejezés)Az Egyiptomi Királyságideológia 8. Szimpóziuma első két napjáról már beszámoltunk ezen a blogon (első nap itt; második nap itt). A zárónap eseményei előtt azonban szót kell ejteni a konferencia poszter-prezentációjáról is. Általában a pályájuk elején álló fiatal kutatók élnek a lehetőséggel, hogy egy konferencia-előadás stresszétől mentesen, folyamatábrába szerkesztett képek, diagramok és szövegrészek segítségével mutassák be a kutatásaikat. A budapesti alkalomra Shih-Wei Hsu (Freie Universität, Berlin) jelentkezett egy poszterrel, amelyen az egyiptomi irodalomban megjelenő királyképről készülő doktori disszertációját mutatta be.

Shih-Wei Hsu (elől, a sor szélén)

A szombati első előadást Dr. Dieter Kurth (Hamburgi Egyetem) tartotta. Kurth professzor a Ptolemaiosz-kori templomok áldozat-bemutatási jelenetein lévő, az óegyiptomi létigével alkotott formulák új interpretációját dolgozta ki. Előadása után élénk vita bontakozott ki, amely során a hallgatóság soraiból egyesek eltérő értelmezéseket javasoltak.

Dieter Kurth

A második előadó Dr. Carola Vogel (Johannes Gutenberg Egyetem, Mainz) volt, aki a számtalan példával illusztrálta, hogy az újbirodalmi III. Thotmesz (18. dinasztia) Núbia meghódítása során mennyire használta fel saját uralkodói ideológiájához a középbirodalmi III. Szeszosztrisz (12. dinasztia) kultuszát. Utána Dr. Christopher Eyre (Liverpooli Egyetem) következett. Eyre professzor a katonai konfliktusok során az egyiptomiak által alkalmazott kegyetlenkedéseket vizsgálta. Az írásos, képi és régészeti források alapján kimutatható, hogy az ókori egyiptomiak legalább olyan mértékben alkalmazták elrettentésül a csonkításokat és a tömeges kivégzéseket ellenségeikkel szemben, mint az ókori asszírok, noha a modern történetírás csak az utóbbiak kegyetlenségét szokta kiemelni.

Carola Vogel

 A konferencia utolsó előadását Dr. Jiří Janák (Károly Egyetem, Prága) tartotta, amelyet közösen írt Dr. Filip Coppens szintén a prágai egyetemen dolgozó holland kollégájával, és amelyben az óegyiptomi királyi autoritás kialakulását, és király istenek és emberek között elfoglalt szerepét elemezték.

Christopher Eyre

 A konferencia végén a konferenciákat koordináló új „triumvirátus” mutatkozott be. Horst Beinlich mellett a jövőben Julia Budka és Andreas Pries fogja a sorozatot irányítani, és egyben be is jelentették, hogy a következő helyszín München lesz.

Jiří Janák

 A konferencia során tudták meg a külföldi kollégák, hogy Dr. Török László akadémikus, a magyar egyiptológia doyenje betegeskedik – emiatt történhetett meg, hogy tőle szokatlan módon nem jelent meg, sem előadóként, sem a hallgatóság soraiban. Nem hivatalos záróeseményként az összegyűlt egyiptológusok közös levelezőlapon kívántak neki jó egészséget. (Örömmel hallottuk időközben, hogy a jókívánság nem maradt hatás nélkül, és Török professzor jobban van!)


Az előtérben Andreas Pries (Tübingen), mögötte Hratch Papazian (Cambridge)

A konferencia résztvevői azzal az elhatározással hagyták el a termet, hogy (legkésőbb) három év múlva Münchenben újra találkoznak a következő eseményen. Külföldi vendégeink a délutánt budapesti városnézésnek szentelték, a szervezők pedig végre pihenhettek az előkészületek és a lebonyolítás hektikus hetei után...

Mint minden konferencia, a budapesti sem valósulhatott meg többek segítőkészsége nélkül. Örömteli feladatunk, hogy köszönetet mondjunk nekik: az infrastrukturális háttér biztosításában Bartos Fruzsina segített, a honlapot Tihanyi Balázs készítette, a plakátokat Winkler-Nemes Gábor tervezte. Máté Petra és Szűcs Bernadett hallgatói önkéntesként lelkes munkájukkal a lebonyolítás során felmerült számtalan részlet elintézésében, Jasper Kata és Fullér Andrea egy váratlan probléma megoldása során segítették a szervezőket.  

Irsay-Nagy Balázs