2015. július 21., kedd

Az ELTE BTK Egyiptológiai Tanszék története 2A nyári pangás közepén folytatjuk az ELTE BTK Egyiptológiai Tanszék történetét bemutató sorozatot. Nem kell azonban megijedni, más témákat is fogunk rövidesen érinteni: augusztusban és szeptemberben két jelentős egyiptológiai konferencia is megrendezésre kerül (ICE 11 és ICYE 5), és mindkettőről szeretnénk egy hosszabb beharangozót készíteni – hamarosan!

2. Az egyiptológia budapesti oktatásának kezdete (1898–1910)

Történetünk 1898-ban azon a ponton maradt félbe, amikor Mahler Ede habilitált. A pesti egyetemen 1848 óta létezett a magántanári intézmény: a hagyományos humanista oktatási rendszer keretein kívül álló, „új” tudományok kurzusait olyan megbízott előadók tartják, akik ezért fizetést nem kapnak, nem is vizsgáztatnak, csupán aláírással igazolják a hallgatók megjelenését.  Így lesz ősztől Mahler „az ókori keleti népek történetének és chronologiájának, valamint az egyiptológia és assyriológia magántanára” a Budapesti Királyi Egyetemen (a mai ELTE-n).

1898 őszi félévében minden nap délután négy órától tartja az előadásait: hétfőn és csütörtökön „Általános chronologia”, kedden és pénteken „A hieroglyph szövegek kibetűzése”, szerdán és szombaton „Az assyriologiának elemei”. Most első alkalommal ismerkedhetnek a hallgatók Magyarországon az óegyiptomi és az akkád nyelvvel. A budapesti tudományegyetem ebben az időben még egyetlen épülettel rendelkezett, az Egyetem téren, és így az első egyiptológiai és asszíriológiai előadásoknak is ez volt a helyszíne (előbbi a XII. és XIV., utóbbi a X. teremben).

                             Az ELTE Egyetem téri, 1898-ban egyetlen épülete
                                         (ma: Állam- és Jogtudományi Kar)

A tavaszi félévben Mahler az eddigi három kurzus folytatásán kívül még „Az ókori keleti népek története” előadást is meghirdet. A nyelvi oktatás igényei miatt írja meg tankönyvét (Az egyiptomi nyelv alapelemei, 1899), amelyik máig az egyetlen magyar nyelven kiadott óegyiptomi nyelvtan.

                             Mahler Ede: Az egyiptomi nyelv alapelemei, 17. old.
                          Ma már újabb nyelvtanokból tanulunk, de ezt a ragozást
                                      most is kívülről tudja minden egyiptológus

Mahler az 1905-ben lesz az egyetemen „az ókori keleti népek történetének és chronologiájának, valamint az egyptologia és assyriológia magántanára, felruházva a nyilvános rendkívüli czímmel és jelleggel”, vagyis mai terminológiával címzetes professzor. Ettől az évtől kezdve új helyszínen tartja a kurzusait: miután a Képviselőház beköltözött a Parlamentbe, korábbi épületét (a mai Olasz Intézet) átvette a budapesti Királyi Egyetem. Előadásait továbbra is a kronológia, az ókori keleti történelem, az egyiptomi nyelv és az akkád nyelv témakörökből tartja; történeti kurzusai kapcsán írja meg a két ókori civilizációt bemutató monográfiáit (Babylonia és Assyria, 1906; Ókori Egyiptom, 1909).

                               A régi Országház, ma a budapesti Olasz Intézet.
                         1905 és 1911 között Mahler Ede előadásainak helyszíne

Mahler munkahelye a magántanári működésének éveiben a Nemzeti Múzeum. 1902-ben kezd neki a magyarországi közgyűjteményekben lévő egyiptomi tárgyak katalogizálásának – Budapesten az Iparművészeti, a Nemzeti és a Néprajzi Múzeumban –, és többször szorgalmazza azok egyetlen helyen való egyesítését. Muzeológusi tevékenysége mellet 1904 és 1910 között a Nemzeti Múzeum ásatását is vezeti Dunapentelén (ma: Dunaújváros), amelynek római maradványait tárja fel.

Ugyanezekben az években kerül sor arra a vállalkozásra, amelyet az első egyiptomi magyar ásatásként szokás emlegetni, valójában az egyetlen osztrák-magyar ásatás: Back Fülöp kairói kereskedő (1862–1958) magánvagyonából támogatja a közép-egyiptomi Saruna és Gamhúd feltárását (1907–1908). Az ásatást előbb a lengyel Tadeusz Smoleński (1884–1909), a kairói Francia Intézet (IFAO) munkatársa, majd annak halálos megbetegedése után az egyiptomi Ahmed Kamál (1851–1923), a kairói Egyiptomi Múzeum igazgatója vezeti. Back a kiadások minimalizálása érdekében fogad fel eleve Egyiptomban élő kutatót, de Mahler, aki ekkor saját dunapentelei ásatását vezeti, a leletek leltározásában kapcsolódik be a munkába: az ásatásról Magyarországnak ajándékozott tárgyak a Nemzeti Múzeumba kerülnek (a többi lelet Kairóban, Bécsben és Krakkóban található).

A Magyar Tudományos Akadémia 1909-ben Mahler Edét kimagasló tudományos munkássága elismeréseként levelező tagjává választja.

(Folytatjuk)

(Az egyetemi magántanári intézményhez: Bíró Judit: Magántanárok a pesti tudományegyetemen 1848–1952. Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből, 12. Budapest, 1990, ELTE. Back Fülöp életéhez lásd itt.)

Irsay-Nagy Balázs 

3 megjegyzés:

 1. Építészként az elmúlt 8-10 évben nagyon sokat foglalkoztam Gizával. Vizsgáltam a három nagy piramis
  elhelyezkedését, valamint próbáltam megfejteni miért keletkeztek a kis mellék piramisok. Miután eltelt
  ez az idő egyre több dologra jöttem rá!

  - A középső Khefren piramis csúcsából ha pontos keleti irányt megrajzolok, akkor ettől északra illetve
  dálre, a Gizánál nagyon fontos 28 fokkal két piramis alsó pontját határozhatom meg. (Khufu, Khentakwes)

  - A Khufu keleti homlokzata egy megdöbbentő tényt mutat meg számunkra. A délkeleti piramis oldaltól a
  kis ablakig cca. 120 méteren egy 182 napos órát mutat meg a napi kis piramis árnyék tovább haladás.

  - Menkaure piramistól délre levő három kis piramis egy tökéletes Hold órát jelent nekünk. A nincs Holdat a
  kis lépcső nélküli piramis, a fél Holdat s a Teli Holdat a két négylépcsős piramis mutatja.

  "Ozonetv videa" helyen, cca. a 3. oldalon a Piramisoknál ismertetem elképzeléseimet magyarul!

  "Giza site plan Sun Moon Gőczey András" angol nyelven egy összefoglalás a fentiekről

  "Giza timekeeper" angol nyelven egy bővebb leírás az előzőekről

  Mindkét dolog magyarul is megvan, Giza helyszínrajz Nap Hold, és Giza az időgép címeken.

  Örömmel venném ha megnézné ezeket a filmeket, mert szerintem igen jelentősek! Tulajdonképp törölhetjük
  az eddigi "csuda" asszonyoknak épített kis piramisokat, mert ezek ennél jóval jelenősebbek!

  Ezt a filmet "csak" 45-50 helyre elküldtem, mert úgy érzem ezeket széles körben kell ismertetni!

  üdvözlettel, Gőczey András

  VálaszTörlés
 2. Építészként az elmúlt 8-10 évben nagyon sokat foglalkoztam Gizával. Vizsgáltam a három nagy piramis
  elhelyezkedését, valamint próbáltam megfejteni miért keletkeztek a kis mellék piramisok. Miután eltelt
  ez az idő egyre több dologra jöttem rá!

  - A középső Khefren piramis csúcsából ha pontos keleti irányt megrajzolok, akkor ettől északra illetve
  dálre, a Gizánál nagyon fontos 28 fokkal két piramis alsó pontját határozhatom meg. (Khufu, Khentakwes)

  - A Khufu keleti homlokzata egy megdöbbentő tényt mutat meg számunkra. A délkeleti piramis oldaltól a
  kis ablakig cca. 120 méteren egy 182 napos órát mutat meg a napi kis piramis árnyék tovább haladás.

  - Menkaure piramistól délre levő három kis piramis egy tökéletes Hold órát jelent nekünk. A nincs Holdat a
  kis lépcső nélküli piramis, a fél Holdat s a Teli Holdat a két négylépcsős piramis mutatja.

  "Ozonetv videa" helyen, cca. a 3. oldalon a Piramisoknál ismertetem elképzeléseimet magyarul!

  "Giza site plan Sun Moon Gőczey András" angol nyelven egy összefoglalás a fentiekről

  "Giza timekeeper" angol nyelven egy bővebb leírás az előzőekről

  Mindkét dolog magyarul is megvan, Giza helyszínrajz Nap Hold, és Giza az időgép címeken.

  Örömmel venném ha megnézné ezeket a filmeket, mert szerintem igen jelentősek! Tulajdonképp törölhetjük
  az eddigi "csuda" asszonyoknak épített kis piramisokat, mert ezek ennél jóval jelenősebbek!

  Ezt a filmet "csak" 45-50 helyre elküldtem, mert úgy érzem ezeket széles körben kell ismertetni!

  üdvözlettel, Gőczey András

  VálaszTörlés
 3. Irsay-Nagy Balázs részére! Nagy örömmel tapasztaltam, hogy megírta felfedezéseimet. Örömmel tartanék előadást róla, mert a hazai mindenkik nemigen érdeklődnek iránta. Pedig a lényeg: egészen különös dolgok tapasztalhatók Gizában. üdvözlettel, Gőczey András

  VálaszTörlés